20161002_130423_1.jpg

VEGASTEL istorija

Gimė idėja, vėliau mes, tam kad turėti tikslą įgyvendinti užsibrėžtus siekius būnant vienais iš pažangiausių savo veikloje. Turėdami aplinkinių poreikius, įgijome galimybes, o su jomis ir norą tapti visų klientų įrankiu eliminuojant problemas, trūkumus ir klaidas. Nesame geresni, nes geriausi tik mūsų klientai, kurie jau naudojasi mūsų darbo vaisiais ir sprendimų siūlymais.

Kad būti sėkmingam turime daug ir sunkiai dirbti, kad sukurti istoriją, turime ją puoselėti, nes niekada laimėti nėra lengva.

2006
#

Svarbu ko Mes siekiame

Pagrindinė veikla yra kokybės kontrolės ir matavimo įrangos tiekimas. Įmonė veiklą pradėjo 2006 metais, o šiuo metu yra viena iš lyderiaujančių įmonių Baltijos šalyse siūlanti kokybę, patirtį bei žinias įvairiose veiklos srityse, dėka talentingų ir didelę patirtį turinčių darbuotojų. Įmonės privalumai - kvalifikuotas personalas, sukaupta patirtis, patogi geografinė padėtis.

Siekiame prisidėti prie Kliento verslo auginimo bei plėtros. Mūsų pagrindiniai tikslai yra didinti įmonės konkurencingumą, laiku prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, kaupti žinias ir patirtį, tobulinti paslaugų kokybę bei kurti naujas mūsų partneriams ir klientams reikalingas paslaugas. Sukauptos žinios, patirtis, specialistų profesionalumas ir partnerystė su pasaulyje pripažintomis kompanijomis užtikrina įmonės veiklos sėkmę.

 
2019

Svarbu tai sekti

„Kontrolė - procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad reali veikla atitiktų planuojamą, faktinė situacija-norimą. Kontrolė numato sistemingą faktinės veiklos stebėjimą, siekiant nustatyti nukrypimus nuo veikiančių reikalavimų, taisyklių bei normų, analizuoti nukrypimų priežastis ir rengti pasiūlymus nukrypimams pašalinti. Kontrolės paskirtis - užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti, formuojant planus konkrečiam laiko tarpui. Įvertinant tai, jog organizacija, junginys funkcionuoja neapibrėžtumo sąlygomis, galimi nukrypimai nuo numatyto plano. Svarbu, kad valdymo subjektas laiku sužinotų apie esamus nukrypimus.“

#

Ką mes darome?

Pagrindinės veiklos kryptys koncentruotos į apsaugos, kontrolės priemonių pasiūlą, kontrolės vykdymą ir klientų interesų užtikrinimą, įdiegiant specializuotus produktus bei atliekant pilną diegimo stadijoje vykdomų bei užbaigtų projektų priežiūrą. Mūsų paskirtis – profesionaliai išspręsti visus klausimus, susijusius su naujausių kontrolės ir valdymo sistemų bei prietaisų kokybės kontrolės vykdymui pateikimu įmonės klientams. Įmonėje sąlygoti tikslai leis įgyvendinti siekį – taip pat būti patikimu partneriu projektų valdymo ir administravimo srityje.

#

Techniniai bendravimo įgūdžiai

Kliento poreikių supratimas bei sprendimo pateikimas yra pagrindinis sėkmės garantas. .

#

Profesionalus servisas

Techninis palaikymas, tai vienas iš svarbiausių privalumų, kuriuos mes tobuliname kiekvieną dieną..

#

Kokybė

Kokybiškas aptarnavimas - aukšta pridėtinė vertė. .

Mūsų paslaugos

Įmonė parduoda kontrolės bei matavimų prietaisus bei vykdo šios įrangos techninę priežiūrą. Papildomai teikiamos įrangos nuomos ir kitos paslaugos bei konsultacijos.

#

Įranga nuomai

Aplinkos parametrų vertinimo įranga - temperatūros, drėgnumo, šviesos parametrų, elektromagnetinio užterštumo bei kitų; Sunkiai prieinamų ertmių/ erdvių/ objektų vizualinio įvertinimo įranga bei priemonės

#

Paslaugos ir konsultacijos

Brangiųjų metalų (aukso, sidabro, platinos, paladžio ir kt.) dirbinių cheminė analizė, patikrinimas; Prekių (žaislai, namų apyvokos daiktai, buitinė technika, elektroninė įranga, elektros įranga, statybinės medžiagos ir t.t.) cheminė analizė bei patikrinimas dėl sunkiųjų metalų ar kitų pavojingų priemaišų koncentracijos pagal ES direktyvos reikalavimus; Legiruojančių elementų lydiniuose cheminė analizė, mechaninių, techninių savybių įvertinimas; Rūdos, dirvožemio ir kitų medžiagų elementinė cheminė analizė ir patikrinimas.

#

Klauskite arba siūlykite

Jūsų mintys generuos idėjas ar sprendimus. Siūlykite, klauskite ar reikalaukite, jei manote jog negavote atsakymo kitur.